אסטרולוגיה

אסטרולוגיה סינית
האסטרולוגיה הסינית מבוססת על האסטרונומיה המסורתית. התפתחות האסטרולוגיה הסינית קשורה לזו של האסטרונומיה שהגיעה לפרוח במהלך שושלת האן. גלגל המזלות הסיני הוא מערכת ההורוסקופ העתיקה ביותר הידועה בעולם ומורכב משנים עשר בעלי חיים המייצגים שנה מסוימת.
על פי האסטרולוגיה הסינית, שנת לידתו של האדם מיוצגת על ידי אחד מבעלי החיים הללו. שנים עשר סימני בעלי החיים או סמלי גלגל המזלות הם עכברוש, שור, נמר, ארנב, דרקון, נחש, סוס, כבשים, קוף, תרנגול, כלב וחזיר. באסטרולוגיה הסינית יש גם חמישה יסודות טבע שהם: מים, עץ, אש, אדמה ומתכת. על פי האסטרולוגיה הסינית, גורלו של האדם יכול להיקבע על ידי מיקום כוכבי הלכת ומיקומי השמש והירח בזמן לידתו של האדם.הסינים
מאמינים ששנת הלידה שלנו יכולה לקבוע את הגישה והפוטנציאל שלנו וכי סימני לידת בעלי חיים הם בעלי סמליות ומייצגים התנהגות ספציפית.

אסטרולוגיה לא עושה נבואות. אדם נולד חופשי וחי חופשי, וזכות בחירה חופשית שלו היא עקרון עליון של החיים. לכן האדם אחראי לכל מעשיו ואיכות חייו, בין אם הוא מודע לכך לבין אם לא מודע. אין בכוונתנו לקחת חלק מאחראיות זו, אלא לעזור לאדם להיות מודע למה שמסתתר בתוכו ולתת לא אפשרות במודע לבחור באושר ועושר.