הבתים האסטרולוגים


המפה האסטרולוגית מחולקת ל-12 בתים, כשכל בית מטפל בסקטור אחר של החיים.

בית 1
מתייחס ל- "אני" : מי אני ואיך אני נראה בעיני אחרים

בית 2
מתייחס ל "רכוש שלי" : מה יש לנו, כמה ואיך

בית 3
מתייחס לתקשורת עם הסביבה הקרובה, האחים השכנים

בית 4
זה הבית שלנו, בית הילדות, איך גדלנו ועל ידי מי

בית 5
בית היצירה והבילויים וכן  הולדה וצאצאים

בית 6
בית הבריאות והעבודה

בית 7
בית הזוגיות והשותפויות למיניהן

בית 8
בית המיניות, המוות והלידה

בית 9
בית הנסיעות, הלימודים הגבוהים, האמונה הדתית והפילוסופיה

בית 10
בית הקריירה והסטטוס/המעמד  הכלכלי

בית 11
בית החברה, הקבוצה, הארגון והקולקטיב

בית 12
בית התת-מודע, הקרמה, הפחדים והמחסומים